Hamngruppen i Trelleborg

Det är ca 133 personer som är anställda i Trelleborg hamn AB!

Hamnen är mycket viktig för Trelleborg som en symbol
och ett kännetecken för staden, men inte för
sysselsättning eller ekonomi.

 

Hamnbolagets ekonomi

Trelleborgs hamn är visserligen Sveriges andra största hamn vad gäller godsvolymer. Men som företag är det en liten verksamhet med en omsättning på runt 200 miljoner och en nettovinst på bara några miljoner. Hur ska man då kunna investera över 1 miljard i utbyggnad?  

Siffror   i mkr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoomsättning 181 198 190 198 203 192 199 231 217
Rörelseresultat 40 44 31 36 40 39 35 54 41
Resultat efter finansnetto 25 20 12   21 17 11 29 19
Redovisat resultat 1 2 2 2 1,3 0,1 0,2 -6,8 0,03
                   
Eget kapital 24 26 25 24 24,5 22,6 22,7 15,8 15,7
Obeskattat eget kapital 86 104 112 129 148 165 176 223 241
Skuld till kommunen 178 164 135 121 107 93 80 66 0
Skuld till kreditinstitut 435 435 430 413 417 538 634 740 770
Soliditet i % 13 13 14 15 17 16 16 16 17
                   
Investeringar 94 159 62 29 35 185 157 192 12
Kassaflöde 108,8 111,2 19,5 10,8 5,4 7,3 5,8 -5,4 2,6

 

 
MÄRK! Under åren 2005-2009 var bolagets samlade omsättning 875 miljoner.
Under samma tid investerade bolaget för 803 miljoner. Det innebär att nära
92% av bolagets totala omsättning under dessa fem år investerades i hamnen.
Detta är anledningen till bolagets idag mycket svaga ekonomiska ställning.

 

Hamnens nuvarande skulder är garanterade av Trelleborgs kommun. Man får anta att även nya lån för en utbyggnad av Hamnen måste garanteras av kommunen, dvs att risken ligger på Trelleborgs invånare.


Trelleborg är finansiellt inte beroende av Hamnen men Hamnen är finansiellt beroende av Trelleborg.