Hamngruppen i Trelleborg

Information

 

Tisdagen den 18 maj

 

 

Tisdagen den 18 maj

Den 15 maj fick många politiker ett personligt brev i sin brevlåda!

 

Så lyder rubriken till det personliga brev som skickats till samtliga politiker i Trelleborgs kommunfullmäktige. Det tar upp de ekonomiska aspekterna och ställer också frågan: Har du sett en ordentlig kalkyl över hamnprojektet?

 
Vi vill att politikerna ska ta ditt ansvar och inte rusa iväg och i hast fatta beslut.
Beslut som påverkar hela Trelleborg. Vi får en ytterligare försämrad miljö på väster och i city under mycket lång tid, oavsett om översiktsplanens visioner blir verklighet. Hela kommunen påverkas.
 

 

 

Måndagen den 10 maj

 
Så lyder rubriken till det personliga brev som skickats till samtliga politiker i Trelleborgs kommunfullmäktige. Det tar upp miljöaspekterna och ställer också frågan: varför så bråttom att fatta ett beslut som får så stor påverkan på hela Trelleborg generationer framöver. På baksidan illustreras också konsekvenserna av en utbyggnad (länk). Är invånarna i Trelleborg verkligen medvetna om vad projektet innebär? Som du ser är det inte bara de östra delarna och Skegrie som riskerar att drabbas. I minst 10 - 20 år ökar belastningen även på väster och i city och de kommer också att påverkas kraftigt!
Det finns en rad frågetecken kring hela projektet. Miljömässiga och ekonomiska. Klicka på länkarna och läs vad det handlar om.
 

 

.