Hamngruppen i Trelleborg

 

Hamnens framtidsvision

 Kalendarium

 
   

Högsta domstolen gav den 18 maj 2011 klartecken till hamnens utbyggnad. Den första etappen med nya vågbrytare som kommer att mynna cirka 500 meter söder om de befintliga, påbörjades under juli 2011.

Utbyggnaden av fyra nya färjelägen med tillhörande uppmarschområden söder och sydost om det nuvarande färjeläge 9, sker etappvis, i takt med att kommunfullmäktige beslutar om att kommunens skattebetalare ska borga för hamnens miljardlån.
 
 

2014
Kommunfullmäktige beslöt den 26 maj 2014, att anta den s.k. fördjupade översiktsplanen.
Det innebär att den s.k. stadsgatan ska vara en barriär mellan Trelleborg och slätten.  
All tung trafik till hamnen ska gå denna väg. I föredragningen använde man sig på ett oseriöst sätt av gamla yttranden från Länsstyrelse och Vägverk, då de senaste yttranden inte passade miljöförstörarnas syften att förbättra miljön i centrum, samtidigt som man förstör på norr och på öster.
Endast Söderslättspartiet och Miljöpartiet var emot östlig tillfart till hamnen.

 

2015
Hamnen beräknade i prognos år 2008 att godsvolymen skulle öka till 17 miljoner ton år 2015. Man nådde endast nära 11 miljoner ton! I samma dokument räknar man med 3 miljoner passagerare 2015, man hade lite över 1,7 miljoner. Rejäla felkalkyleringar!

 

2016
Kommunfullmäktige beslöt den 29 februari att acceptera  och bygga vidare på den senaste infartsutredningen. 3 av Söderslättspartiets representanter röstade för en östlig infart trots att medlemmarnas med stor majoritet röstat emot! Ett oerhört svek mot demokratin! De blev senare utkastade ur Söderslättspartiet då de inte respekterade demokrati!

Kommunfullmäktige beslöt att Trelleborg senast 2025 ska ha en ny östlig ringväg!

 

2017
*- Arkitekttävlingen Europan (Sjöstaden) startar i början av året och vinnare presenteras i december.

*- Visionen för Kuststad 2025 formuleras

*- Bryggan vid västra piren byggs

*- Planering för färjeläge 11 och 12 klar

 

2018
*Förslag över Sjöstadens utformning klart.

 

2019 
Tre konsultteam tog fram varsitt förslag till utformning. av sjöstaden.

 

2020
Fortsatt västlig infart!
Trelleborgs kommun och Trafikverket hr kommit överens. Infarten till Trelleborgs hamn kommer tills vidare att gå från väster och arbetet med den östliga infarten pausas på obestämd tid. Den ringväg som planeras ska användas för personbils– och kollektivtrafik, men förberedas så att den på sikt även ska kunna användas för lastbilar.

 

2022-2023
-*Försäljning av tomter och byggnation i Sjöstaden
- Ett tiotal villor revs för att hamnens onödiga evakueringsväg ska byggas! Kommunen har     
  köpt in fastigheter för ca 70 miljoner kr.
- Renovering och tillbygge av Axel Ebbes konsthall
- Mark och Miljööverdomstolen stoppade Östra ringvägen i slutet av maj 2023!

 

2024
- Renovering och tillbygge av Axel Ebbes konsthall
- Västra sjöstaden ska börja byggas (Måldokument TA 2022-12-06)
-
Med början oktober 2023 har kommunen i maj 2024 lagt ner 30-40 miljoner för 
  förberedelser till Truckcenter och en ny evakueringsväg.

 

2025
- Inflyttning i Sjöstaden. Första kvarteret har en planerad inflyttning vid årsskiftet 2024/25.
- Hamnen räknar med att den Östra hamninfarten och truckcenter står klart.
- Hamnen spår att 1,5 miljoner fordon rullar genom Trelleborgs hamn varje år
  (enligt TA 2021-07-07).
- Ringvägen står klar (Måldokument TA 2022-12-06)
- Hösten 2025 påbörjas bygge av hus i Sjöstaden. enligt TA 2024-02-29.

2026
– Senast 1 januari 2026 ska det finnas en östlig hamninfart och en hel ringväg, men i 
  dagsläget kan vi vara överens om att så ser det inte ut att bli. Men mitt uppdrag är att vara   
  klar halvårsskiftet 2025. Mitt uppdrag är oförändrat, jag har inte fått nya direktiv, säger
  Jörgen Nilsson (enligt TA 2023-03-06).
- Hamnen räknar med att antalet passagerare år 2026 ska överstiga 2,5 miljoner! Enligt
  Hamnens årsstämma 2019.

- Hamnen räknar med 1,8 miljoner fordon under året, vilket innebär cirka 5 000 fordon per
  dygn. Enligt årsberättelse 2020.
- Bostäder i Västra sjöstaden börja byggas enligt Broschyr: Kuststad 2025 skapar ett nytt
  Trelleborg!
- Östra ringvägen klar efter ny process??

2027
Fängelset står klart (Måldokument TA 2022-12-06)
Inflyttningsklart i Västra sjöstaden (intervju med Charlotte Lindström 16 nov 2023)

2028
Den östra ringvägen klar (intervju med Charlotte Lindström 16 nov 2023)

2029
En fast förbindelse mellan Rödby och Puttgarden, en tunnel under Fehmarn Bält, beräknas stå klar!

 

* Enligt TA bilagan Kuststad 2016-11-10

 

Köpa in fastigheter för många miljoner och riva byggnader går bra, men varför börjar inte en ringväg för trelleborgarna byggas?