Hamngruppen i Trelleborg

Nyheter

 

 

29 mars 2021

Trafikverket lämnar bidrag för flytt av trafik ifrån väg till sjöfart!

I Sverige kan man få bidrag för att flytta gods från väg till sjöfart. Fyra sjöfartsprojekt  får eko bonus. Ett av dem AB Rederi Gotland – får 74 222 947 kr för överflyttning av gods från väg till sjöfart mellan Nynäshamn och Rostock. Lite krasst kan man säga att de får bidrag om de hoppar över Trelleborg! Hur motiverar man alla de stora investeringar som görs och planeras att göras i samband med hamnflytten, när konkurrerande trafik får statliga bidrag för att gå till andra hamnar i andra delar av landet?

 Mer information finner du på länken: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-miljokompensation-for-overflyttning-av-gods-till-sjofart/

 

 

3 januari 2020

Sjöstaden inget för trelleborgarna

Mikael Rubin säger så här i TA den 31 december:

- I Sjöstaden tror jag inte att det bara är trelleborgare som ska flytta in. Jag brukar säga att i Sjöstaden bygger vi för de 10 000 nya som ska jobba på Kastrup, som i Sjöstaden kommer att ha 30 minuter från dörr till dörr. Det är dem vi bygger för. Jag hör ofta att det inte är några trelleborgare som kommer att ha råd att bo där. ”Jättebra” säger jag, ”vi bygger ändå inte för er”.

 

10 november 2019

Trelleborgs kommun köpte mark
för 188 miljoner kr av Trelleborgs hamn. Kommunen lånade pengarna och hamnen ska betala 500 kr/år i hyra! Markområdet är på ca 500 000 m2

Resten av marken där Maxi ligger är på 125 000 m2 eller en fjärdedel av vad kommunen köpt för 188 miljoner. Då måste den marken vara värd ca 47 miljoner!
Totalt är då marken där sjöstaden ska byggas värd ca 235 miljoner kr. Ledande politiker i Trelleborg har de senaste åren påstått att marken där sjöstaden ska byggas är värd 
1 - 2 miljarder!

 

27 september 2019

Namninsamling för att få en folkomröstning om en västlig eller östlig hamninfart är i full gång.
3500 namn klara!

https://www.facebook.com/groups/2357190074340706/

https://www.folkomrostningomhamninfart.se/

http://www.trelleborgsallehanda.se/nyheter/klart-sa-kommer-ringvagen-att-dras/

 

 

 

21 augusti 2017

Trelleborg motarbetar det klimatpolitiska ramverket!

En östlig infart till hamnen kan innebära en ökad förbrukning av diesel med ca 7 miljoner liter år!

Ett mål som ligger i det nya ramverket är: Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

 

25 februari 2017

Underliga besked på informationsmöte om hamninfart!

På informationsmötet i Parken den 14 februari fick vi 3 besked.
1. Torbjörn Karlsson menar att marken nu är i västra delen av hamnen är värd 2 miljarder kr. En väsentlig ökning då hamnen för några år sedan skrev att den var värd 500 miljoner? Man undrar vem som hjälpt Torbjörn med värderingen?

2. Torbjörn sade också att Fehmarn Bälttunneln är klar om 15 år. Samma här, var har han fått detta ifrån? Inte ens Fehmarn Bält konsortiet känner till detta!

3. Moderaternas ledare Mikael Rubin sade att kommunen har råd att själva betala en östlig infart! Vad säger skattebetalarna?

 

31 december 2016

Låt hamnen delvis bekosta en infart ifrån öster!

Då Trelleborgs hamn i flera år har arbetat för att få en infart ifrån öster bör hamnen stå för en stor del av kostnaderna när det gäller förstudier, utredningar och förprojekteringar.

Det finns en del resurser i hamnbolaget som kan användas för projektering av östra hamninfarten med ringled.
Bl.a. obeskattade reserver form av ackumulerade överavskrivningar på mer än 241 miljoner kr.

Vilka utgifter i projektet kan fördelas på hamnbolaget resp. kommunen?

Om en östlig infart trots allt kommer att byggas, mot Länsstyrelsens och Trafikverkets vilja, måste kostnaderna för den läggas på hamnbolaget!

Alla kostnader kan inte läggas på Trelleborgs skattebetalare!

 

 

5 december 2016

En osannolik planeringshistoria!

För ca 5-6 veckor sedan började man bygga upp en depå för elnätsombyggnaden i den södra delen av Nyhemsparken. Många tunga transporter ner på strandsidan, mycket material.

För ca 2 veckor sedan kom Parkavdelningen och förberedde för ytterligare trädplantering i den norra delen. Man tog upp hål och lade i planteringsjord för att komplettera den nya allén.

2 dagar senare kom det en entreprenör och lade makadam över allt ihop i syfte att bredda vägen för riktigt stora och tunga bilar som skulle åka ner genom parken till depån. Berg av material och grus/sten byggdes upp.

Kuriosa är att en utländsk långtradare förirrade sig ner genom parken och körde rejält fast på gräsytan. Blev stående ett dygn innan 2 bärgningsbilar kom till undsättning. Skämten haglade om den nya hamninfarten.

Mycket bekymrade Mark Huisman och Bengt Larsson kom ut och beskådade eländet. De framstod som helt ovetande.

I torsdags satte man in fulla resurser med lastmaskiner, traktorer och dumprar och körde bort hela rasket. I fredags kom entreprenören och lastade upp all makadam och därefter kom Parkavdelningen med ny planteringsjord och träd för plantering.

Denna övning har kostat många sköna slantar och en helt sönderkörd väg i Nyhemsparken. Men vad gör det, det är ju på öster!

Boende på Östra Stranden

 

 

8 april 2016

Trelleborgs hamn anmäler icke konkurrent(?)
Hamnen har tillsammans med Stena Line och TT-line anmält Fehmarn Bält-förbindelsen till EU. De är rädda för att Fehmarn Bält sänker priserna för att ta trafik ifrån Trelleborgs hamn.
Se även längre ner från den 26 april 2015! Fehmarn Bält tunneln skulle ju inte utgöra någon konkurrens för Trelleborg?

 

16 september 2015

Luftföroreningar från sjöfarten är större än man tidigare trott.

Mätningar som gjorts vid Lunds Tekniska Högskola visar att sjöfarten står för uppemot hälften av antalet skadliga nanopartiklar i luften längs våra kuster.

– Det finns skäl att vara orolig för de här luftföroreningarna, säger Adam Kristensson, forskare vid LTH.
Partiklar från båttrafiken i Östersjön och Nordsjön beräknas leda till 10.000 förtida dödsfall varje år, säger han.

Skadar lungorna
Han och hans kolleger har följt luftens väg från deras mätstation på Söderåsen i södra sverige.

– Förut har man sett att de större partiklarna från båttrafiken påverkade mycket, men just de här allra minsta nanopartiklarna hade man inte så bra kunskap om, säger Adam Kristensson.

Varje år är det omkring 60.000 fartygsrörelser i Östersjön berättar han. Fartygen släpper ut en hel del föroreningar i luften som omvandlas till nanopartiklar. En stor del från båtarnas förbränning innehåller sot, organiskt material och sulfat.

– Eftersom de är så små kan de tränga djupare in än större partiklar. De tar sig in i våra lungor och kan fastna där och orsaka olika typer av lungsjukdomar. De kan också ta sig in i blodomloppet och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, säger han.

 

 

26 april 2015

Trelleborgs hamn protesterar hos EU-kommissionen mot de subventioner och statliga stöd som förbindelsen över Fehmarn Bält får. Man oroas över att det ska bli för billigt att köra lastbil genom den nya tunneln. Detta trots att det enligt hamnen krävs 2 chaufförer att köra där för vilotidens skull? Börjar företrädarna för hamnutbyggnaden att bli oroliga nu? Fehmarn Bält tunneln skulle ju inte utgöra någon konkurrens för Trelleborg?

 

16 december 2014

Skåne är det län som ligger sämst till när det gäller lungcancer. Här får fler än fyra kvinnor och fem män av 10 000 lungcancer. De län med lägst siffror ligger runt 1,2 och 1,3 (Jönköping och Västernorrland)! Enligt TA. Undrar varför?

 

Oktober 2013

I Sydnytt idag intervjuas kommunalrådet Ulf Bingsgård angående att Trafikverket och Länsstyrelsen sågar planerna på en yttre ringväg:

– Jag tycker det är rätt cyniskt att man offrar trelleborgarnas liv till följd av att man vill spara ett par hundra miljoner, säger Ulf Bingsgård.

På vilket sätt offrar man trelleborgarnas liv?

– Genom att ha den här stora  trafiken som går genom staden är det klart att det påverkar invånarna negativt.

Enligt Ulf Bingsgård har de flera goda argument för att få till ringvägen ändå.

– Vi bygger ju ut en hamn för Sveriges ekonomi- och exportindustris räkning, och då tycker jag det är rakt ut pinsamt om staten inte är beredd att ställa upp och se till att vi får en god infrastruktur till hamnen.

Men att offra de boende på östers liv är god infrastruktur enligt Ulf Bingsgård!

 

 

22 september 2013

Tekniska nämndens förslag innebär att man väljer Hamnens ursprungliga förslag till hamninfart, det billigaste! 
Vi är tillbaka på ruta 1! Tekniska nämnden menar att de bryr sig inte om några hundra på öster då några tusen på väster och i centrum får en bättre miljö! Det ska vi komma ihåg Samuelsson!
De dimridåer som spridits de senaste åren av kommunstyrelsen under ledning av Ulf Bingsgård och Catherine Persson visar sig nu vara lögner för att tysta debatten.

 

27 augusti 2013

Allvarligt ingrepp i Dalköpingeåns naturområde!

Sträckningen längs Dalköpingeån tillhör Trelleborgs kommuns vackraste. Det är också här som den yttre ringleden planeras att byggas. Motorled för lastbilar.

Men det är väl inget bekymmer? Fördjupningen av Översiktsplanen säger ungefär följande, sidan 59:

Kulvertering av vattendrag ska undvikas och befintliga kulverterade vattendrag ska om möjligt återställas till öppna vattendrag. Men Fördjupningen av Översiktsplanen föreslår även ett allvarligt ingrepp i Dalköpingeåns naturområde där ringvägen korsar denna vid Öster järs verksamhetsområde. Här föreslås balanseringsprincipen tillämpas, det vill säga om negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats ska värdena ersättas på annan plats.”

Behöver vi upplysa om att det bara finns ett jordklot? Läs och läs om: balanseringsprincipen. När människan spelar gud. . .

 

17 april 2013

Kockums flyttar inte till Trelleborg

Kommunen och Hamnen slog på stora trumman och påstod att Kockums industrier skulle flytta till Trelleborg för att man hade en sån fin hamn! Nu är det bestämt att man lägger ner tillverkningen av järnvägsvagnar och stannar i Malmö. Kommunen har satsat 9 miljoner kr. på järnvägsspår och byggnader för att Kockums skulle flytta hit.
Så här lät det i TA den 29/12 2008:

Kockums Industrier, som tillverkar järnvägsvagnar, flyttar till Trelleborg. Under senare delen av 2009 flyttar kontor och verksamheten med utrustning av vagnarna in i Trelleborgs AB:s gamla valsbyggnad på Nio E-området i östra Trelleborg

Ännu en felkalkyl av politikerna i Rådhuset!

 

11 april 2013

Ingen elanslutning och skiten ut i havet!

Enligt TA den 8 april använder ännu inte en enda färja elanslutning vid kaj i Trelleborgs hamn, trots att man har haft möjlighet sedan i höstas. Rederierna bestämmer också själv om de vill använda el från hamnen. De menar även att de måste ligga minst 3 timmar vid kaj för att det ska bli "lönsamt". Det lär också vara så att alla ca 15 fartyg utom 2, släpper ut allt svartvatten från toaletter disk m.m. rakt ut i havet, i stället för att använda möjligheten att lämna det i hamnens avfallstankar!

 

 20 januari 2013

Godsmängden i Trelleborgs hamn har minskat med 20 % sedan 2007! Man beräknade då en ökning med 13 % fram till 2015

Hamnens prognos när man fick kommunen att flytta hamnen löd på en ökning varje år och borde vara betydligt över de 12,9 miljoner ton som man hade 2007. Nu hade man endast 10,3 miljoner ton 2012! Man beräknade att godsvolymen skulle öka till 17 miljoner ton år 2015.

Enligt Hamnens prognos skulle man 2012 ligga på ca 15 miljoner ton och har endast 10,3 miljoner ton. Mer än 30 % under prognos!

Vad säger ansvariga politiker? Bryr de sig inte när de blir lurade? Eller förstår man inte?