Hamngruppen i Trelleborg

Ringvägen

ÖP säger: 
Ringväg i ett nordligt läge mellan Skegrie och Hammarlöv (här placeras också nya industritomter vid väg 108), vidare öster om järnvägen innanför Mellanköpinge för att korsa Dalköpingeån och gå ned till Dalaslingan. Huvudalternativ till hamnen är sedan tillbaka in mot stan längs väg 9 och sedan öster om järnvägen över Östra stranden.

Hamngruppen säger: Syftet med ringvägen bör vara att fördela trafiken inom staden och leda Gislöv/Smygetrafiken som ska till Malmö utanför centrum. Ett läge norr om Skegrie fyller inte syftet att fördela trafiken inom staden.

Att leda 3000 dagliga last och personbilar runt hela staden till hamnens uppmarschområden genom kulturhistoriska (Hammarlöv, Mellanköpinge) områden och värdefull natur (Dalköpingeån) för att sedan dundra brutalt ned genom Östra stranden är inte rätt!

Den ska inte läggas som en barriär mellan staden och kulturlandskapet, dessutom kantad av industriområden. Den ska inte skära av kontakten mellan Trelleborg och Söderslätt och byarna.

Ringvägen ska vara en välkomnande infart och en ”normal” landsväg som ligger i anslutning till den bebyggelse den ska tjäna.

Så här föreslår hamnen och kommunen att hamnutbyggnad med tillfart från öster ska bli