Hamngruppen i Trelleborg

 

Kristdemokraterna bestämde sig till slut! De röstade för en utbyggd hamn och en sämre miljö i Trelleborg!

På kommunfullmäktiges möte den 24 maj 2010 var samtliga kristdemokrater uppe i talarstolen. De menade att det var katastrof för hamnen om de inte fick en borgen för lånet på 335 miljoner!

Alla argument mot en utbyggd hamn avfärdades. Enligt Mats Svensson blir det troligen ingen bro över Fehmarn Bält i heller!
I Tyskland arbetar man nu 2015 intensivt med att gå igenom miljökonsekvensbeskrivningen för Fehmarn Bält-projektet.

Otto von Arnold trampade riktigt i "klaveret" på kommunfullmäktigemötet den 24 maj 2010 när han i ett kort inlägg lyckades säga 2 felaktigheter!

1. Han påstod att hamnen står för en stor del av den spårbundna trafiken till utlandet! I verkligheten handlar det numera om endast 13%! För 10 år sedan transporterades 4 miljoner ton via Trelleborg, förra året var det 1,3 miljoner ton! Han påstod även att det inte var lätt att transportera järnvägsgods över Danmark. Ändå har ansvariga transportörer, SJ/DB, nu under konjuktursvackan fört över tusentals järnvägsvagnar, som skulle gått med färjor i Trelleborg, till Danmark via Öresundsbron!

2. Han påstod att den tidigare regeringen sagt att Trelleborg var en prioriterad hamn. det har ingen regering sagt! Däremot fanns det en utredning som ville prioritera hamnar. Regeringarna insåg att det skulle innebära att staten skulle få stå för en hel del infrastrukturkostnader och tog aldrig något beslut!


Otto von Arnold  har även lagt en motion i riksdagen om att staten ska satsa på en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör!