Hamngruppen i Trelleborg

Den 26 maj 2014 var en ödesdag för Trelleborgarna!

 

Efter en osaklig och vilseledande föredragning av två kommunala tjänstemän, Ann-Katrin Sandelius och Oskar Duvetorp, beslöt Kommunfullmäktige den 26 maj 2014, att den s.k. stadsgatan ska vara en barriär mellan Trelleborg och slätten.  
All tung trafik till hamnen ska gå denna väg.
En omväg till hamnen på 7 km innebär en daglig förlängning av körsträckan för ca 3200 fordon/dygn, på tillsammans 22 400 km/dygn (kan jämföras med jordens omkrets på 40 075 km). Till en kostnad av flera hundra miljoner kronor blir inte bara den östra stadsdelen som får en stark försämrad miljö utan även flera andra bostadsområden.

Beslutet måste ändras!

 

Vi behöver ditt engagemang
och din ekonomiska hjälp för att stoppa (M), (L), (S) och (SD) planer på en försämrad miljö!

Litet eller stort bidrag är välkommet!

Bidra
med ditt stöd på bankgiro 499-4257 redan idag!


 

 

Synpunkter på den fördjupade  översiktsplanen 2025

Hamngruppen

Söderslättspartiet

Naturskyddsföreningen

Christer Dahlberg

Madeleine Brandin

Länsstyrelsen

Trafikverket

 

Sträckningen längs Dalköpingeån tillhör Trelleborgs kommuns vackraste. Det är också här som den yttre ringleden planeras att byggas. Motorled för lastbilar.

Men det är väl inget bekymmer? Citat ur Fördjupningen av Översiktsplanen, sidan 51:

”Kulvertering av vattendrag ska undvikas och befintliga kulverterade vattendrag ska om möjligt återställas till öppna vattendrag. Men Fördjupningen av Översiktsplanen föreslår även ett allvarligt ingrepp i Dalköpingeåns naturområde där ringvägen korsar denna vid Öster järs verksamhetsområde. Här föreslås balanseringsprincipen tillämpas, det vill säga om negativ påverkan inte kan undvikas, minimeras eller kompenseras på plats ska värdena ersättas på annan plats.”