Hamngruppen i Trelleborg

Detta är hamngruppen

 

"Hamngruppen är ett nätverk, ingen förening. Det finns därför varken ordförande, medlemmar eller stadgar. Nätverket bildades 2009 ur kärleken till Trelleborg och Söderslätt och en frustration över hamnens utbyggnadsplaner, baserade på lösa antaganden om stora ökande volymer och bristande helhetssyn om staden Trelleborgs utveckling. Alltfler människor skrev insändare, möttes på gator och torg och pratade, och så formades en grupp som träffades för att diskutera och formulera flygblad mm. Denna grupp bestod av unga och gamla, bosatta på olika håll i kommunen och med olika politisk hemvist. Eftersom det är ett nätverk varierade sammansättningen av personer vid de informella mötena.

Nätverket Hamngruppen i Trelleborg har talat mot hamnens utbyggnad och tillfart österifrån av ekonomiska skäl, av miljöskäl, av hälsoskäl och av stadsbyggnadsskäl. Syftet var dels att påverka kommunens förtroendevalda och dels samla information och kunskap. Nätverket har ca 2000 personer på sin maillista. På hemsidan har under årens lopp lagts ut information om olika utredningar som gjorts, statistik om sjöfart, om ekonomi, om saker som sker i omvärlden, t ex om hamnar och infrastruktur i norra Tyskland och Danmark, om hur olika partier i Trelleborg visat sina åsikter i sina valprogram och i kommunfullmäktige.

Nätverket Hamngruppen i Trelleborg har också redovisat och motiverat alternativa lösningar och en annan väg. Ett stort, uthålligt ideellt arbete har lagts ned av många engagerade trelleborgare. Kommunens och näringslivets bästa har varit i fokus. Inför fullmäktige 26 maj 2014 ställde många trelleborgare upp och delade ut tusentals informationsfoldrar och Hamngruppen bekostade en stor annons i TA.

Några inom nätverket beslutade sig för att arbeta politiskt och så bildades Söderslättspartiet. Ett politiskt parti ska arbeta inte bara med en fråga utan med ett heltäckande program för samhällets utveckling och ett sådant utarbetades också. SÖS har varit representerat i Kommunfullmäktige under flera år. SÖS har ombildats och gått upp i det nya partiet Vårt Söderslätt, som är representerat i kommunfullmäktige efter valet 2022.

Hamngruppen avvaktar nu utvecklingen efter kommunfullmäktiges beslut om hamntillfart/evakueringsväg och statliga myndigheters ställningstagande. 

Infartsutredningen som presenterades 2016 accepterades inte då bl.a. det saknades omdöme ifrån Länsstyrelsen och Vägverket om möjligheten att realisera planerna. Det saknades även rimliga ekonomiska beräkningar.

Hamngruppen stödjer numera det nybildade politiska partiet VÅRT SÖDERSLÄTT.

Vill du ge ett stödbidrag till bl a kostnader för denna hemsida, så får du gärna sätta in 50 kr på
bankgiro 499-4257

Obs! Glöm inte ange ditt namn och mailadress!

 

Bild på hamn som gagnar sina invånare.