Hamngruppen i Trelleborg

Folkomröstning om hamninfart

Kommunfullmäktige beslöt den 21 september 2020 att genomföra en rådgivande folkomröstning i samband med det allmänna valet den 11 september 2022.

Efter folkomröstningen blev resultatet att 42,64% röstade för öst medan 39,96% röstade för väst. Skillnaden var 662 röster. 24 640 personer valde att lämna ett kuvert med den orange folkomröstningssedeln i. Nästan 15% av väljarna avstod från att rösta.

 

Folkomröstning om hamninfart bjöd in till ett medborgarmöte den 2 december i Folkets Park.
Axel Bengtsson – Initiativtagaren till Folkomröstning om hamninfart.
- Inledde med att tala om vilka konsekvenser för välfärden och framtiden det innebär när Trelleborgs kommun vil lägga över
1 miljard kronor på en ringväg med östlig hamninfart.

Han vill se en folkomröstning om huruvida hamninfarten till Trelleborgs hamn AB skall ske via en östlig eller västlig infart.

Föreläsare:
Tapio Salonen - Professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet.
- Talade om hur klyftorna i Sverige ökat sedan början av 1980-talet.
Mats Bentmar – En av initiativtagarna till folkomröstningen i Svedala kommun i fängelsefrågan.
- Talade om hur de gick till väga för att få en folkomröstning.

Nathalie Nilsson och Petra Johansson – Initiativtagaren till Skolmarschen i Trelleborg.
Talade om de för framtiden förödande besparingar som görs på skolutbildningen i Trelleborg.


Mötet var öppet för alla medborgare i kommunen, men inte för medlemmar i partier och deras företrädare. Medborgarmötets syfte var att kommuninvånarna skulle få möjlighet att träffas, diskutera konsekvenser, skapa sig en uppfattning utan påverkan av de politiska partierna.
Politiker var välkomna att se live sändningen på nätet.

 Affisch medborgarmöte ny