Hamngruppen i Trelleborg

Hamnens förslag till utbyggnad

 

 

 Klicka på bilden!

 

 

 I rikets tjänst!

 

Trelleborgs Hamn AB:s styrelse består av:

Jan Isaksson (M) Styrelseordförande

Bengt Andersson (SD) Vice ordförande

Åke Svensson (KD) Ledamot

Ann Lindqvist (S) Ledamot

Leif Sjögren (C) Ledamot

Stefan Nilsson Ledamot

Mats Nilsson Ledamot

Jarmo Tonteri Ledamot

  • Hamnen beräknade i prognos år 2008 att godsvolymen skulle öka till 17 miljoner ton år 2015. Man nådde endast nära 11 miljoner ton! I samma dokument räknar man med 3 miljoner passagerare 2015, man hade lite över 1,7 miljoner. Rejäla felkalkyleringar!
  • Ett tiotal villor revs 2022-23 för att hamnens onödiga evakueringsväg skulle byggas!
  • Hamnen trodde att en östlig hamninfart och att det nya truck- och logistikcentret  skulle öppnas 2025
  • Hamnen räknar med 1,8 miljoner fordon 2026, vilket innebär cirka 5 000 fordon per dygn. Enligt årsberättelse 2020.
  • Beräknad kostnad för utbyggnadsprojekt är cirka 1 miljard kronor. (Trelleborgs skattebetalare borgar för lånet!)

 

 

Följande finns att läsa i Hamnens miljökonsekvensbeskrivning, skickad till Miljödomstolen för flera år sedan, avsnitt 5:3, Alternativa lokaliseringar:

Alternativet till att medge tillstånd för den trafikökning som förväntas till 2015, skulle vara att låta denna trafik gå via andra hamnar eller över Öresundsbron.
För de fall, den ökande trafiken istället skulle gå via Ystad, Landskrona eller Malmö, medför det ytterliggare olägenheter för miljö och omkringboende kring dessa hamnar istället! Landskrona och Malmö är också sämre alternativ med tanke på att Öresundsregionen redan idag är starkt belastad med en omfattande fartygstrafik.

(Notera att den förväntade trafikökningen uteblev!)