Hamngruppen i Trelleborg

Hamnens förslag till utbyggnad

 

 

 Klicka på bilden!

 

 

 I rikets tjänst!

 

Trelleborgs Hamn AB:s styrelse består av:

Jan Isaksson (M) Styrelseordförande

Bengt Andersson (SD) Vice ordförande

Åke Svensson (KD) Ledamot

Ann Lindqvist (S) Ledamot

Leif Sjögren (C) Ledamot

Stefan Nilsson Ledamot

Mats Nilsson Ledamot

Jarmo Tonteri Ledamot

Hamnstyrelsen arbetar för:

  • att öka godsvolymen från 15 till 17 miljoner ton per år.
  • att öka hamnens kapacitet. Vilket kan innebära en trafikmängd genom de östra delarna av Trelleborg på över 1 miljon lastbilar och 300 000 personbilar (mer än 3000 fordon/dag) samt ca 10 000 fartygsangörningar per år.
  • Möjligheter för ännu större fartyg att angöra hamnen.
  • En östlig hamninfart och att det nya truck- och logistikcentret öppnar 2024
  • Beräknad kostnad för utbyggnadsprojekt är cirka 1 miljard kronor. (Trelleborgs skattebetalare borgar för lånet!)

 

 

Följande finns att läsa i Hamnens miljökonsekvensbeskrivning, skickad till Miljödomstolen för flera år sedan, avsnitt 5:3, Alternativa lokaliseringar:

Alternativet till att medge tillstånd för den trafikökning som förväntas till 2015, skulle vara att låta denna trafik gå via andra hamnar eller över Öresundsbron.
För de fall, den ökande trafiken istället skulle gå via Ystad, Landskrona eller Malmö, medför det ytterliggare olägenheter för miljö och omkringboende kring dessa hamnar istället! Landskrona och Malmö är också sämre alternativ med tanke på att Öresundsregionen redan idag är starkt belastad med en omfattande fartygstrafik.

(Notera att den förväntade trafikökningen uteblev!)