Hamngruppen i Trelleborg

Staden

”Industristaden blir boendestad, hamnstaden förvandlas till kuststad och småstaden blir en stad i regionen.” säger kommunens översiktsplan.

Hamngruppen säger:

Det syns inte i Översiktsplanen! Hamnstaden blir i stället industrihamn med vidhängande stad.

Trelleborg är en trevlig lagom stor ”stenstad” med god kommers, torghandel, kultur, idrott, villor och lägenheter i fina lägen. Trelleborg har en unik fördel med sitt läge inte bara vid vattnet utan också i en mångtusenårig kulturbygd. Stad och land hänger ihop. Vi följer rapsens blomning och betornas leriga åkrar från köksfönstren

Som det nu är styr hamnens utbyggnad hela staden. Hamnens utökning gör hela staden lidande. Hamnen är inte längre positiv för stadsmiljön. Den är otillgänglig i sig, den skärmar av och domineras av tung trafik. Med östlig trafikmatning blir det definitiva och förödande konsekvenser.

Ingen flyttar till Trelleborg för att här ligger en stor lastbilshamn.