Hamngruppen i Trelleborg

Översiktsplan 2010 Trelleborgs kommun

Förslag till översiktsplan(ÖP) godkändes inte, utan kommunfullmäktige beslutade den 21 juni om många ändringar som delvis låg i linje med de argument Hamngruppen framfört avseende planen. En parlamentarisk grupp skall tillsättas för att arbeta fram en fördjupad ÖP och detta innebär att Översiktsplanen kan förändras till det bättre för Trelleborgarnas livskvalité.

ÖVERSIKTSBILD

Läs kommunens förslag och hamngruppens kommentarer om Staden, Hamnen och Ringvägen

Hamngruppens yttrande över Översiktsplanen 
den 8 april 2010

 Läs kommunens översiktsplan här: