Hamngruppen i Trelleborg

De politiska partiernas ställningstagande
Se undersidor för (M), (S) och (KD)

Vi har läst och hört vad partierna säger om hamnen och ringvägen.

(M), (S) och (KD) svalde Hamnens förmodade volymökningarna från toppåret 2007 med hull och hår! I praktiken ligger man i dagsläget ca 60% under den beräknade transportvolymen.
 

För en utveckling av hamnen på för invånarna bra miljömässiga 
villkor!

Söderslättspartiet vill att hamnen skall utvecklas på trelleborgarnas villkor och inte tvärtom att den utvecklas på bekostnad av trelleborgarnas hälsa och ekonomi.
Partiet vill att dagens västliga hamninfart grävs ner och att mittelbron öppnas upp och görs till Trelleborgs svar på Fisherman´s Wharf!

 

Miljöpartiet är emot en yttre ringväg

 

Hamngruppen är av miljöskäl helt emot en östlig infart till hamnen. Det gäller Trelleborgs framtid för generationer! Inte bara Östra stranden och de boende på öster får ta emot alla miljöproblemen utan även tusentals boende längs den föreslagna ringleden.

 

 

 

 

 

För en yttre ringled och för en östlig infart till hamnen, samt för en riskfylld satsning på att bygga ut hamnen:

Moderaterna
Socialdemokraterna

Kristdemokraterna
Folkpartiet

För en östlig infart till hamnen:
Sverigedemokraterna
Centerpartiet