Hamngruppen i Trelleborg

Hamnen

Alla trelleborgare tycker nog om att titta på fartygen som seglar ute på Östersjön, vita mot horisonten, upplysta på nätterna. De hör samman med vår bild av staden, med stadens identitet.

Men ska hamnen få bli dubbelt så stor till ytan? Hamnen kan utvecklas på många sätt, endast ett är visat!

ÖP säger: hamnen ska flyttas åt sydöst och byggas ut med 49 hektar. Genom att de inre och västra färjelägena tas ur drift kan Sjöstaden etableras där. En nordlig ringväg ska leda lastbilarna till hamnen från öster eller eventuellt från väster.

Hamngruppen säger:

1. Miljön blir inte bättre. Hamnen ligger fortfarande kvar mitt i staden, störningarna därifrån flyttas endast till en del österut. Inget i underlaget visar att luftkvalitet, buller eller barriäreffekter blir bättre. Stora störningar härrör från trafiken till och från hamnen. Dessa miljöproblem finns kvar även om trafiken flyttas runt till andra delar av staden.

2. Ja, gärna en sjöstad, men börja då med den, visa att det går!     Ta fram en exploateringskalkyl! Stadsbebyggelse i de äldre hamnlägena är inte givet nära en expanderande godshamn och befintlig industri, t ex BP Chemicals. Att göra västra hamnen till en ”gräddhylla” för bostäder en högst osäker samhällsekonomisk vinst om inte staden i sig är intressant och attraktiv.

3. Fina bad och rent vatten vill både invånare och turister ha. Det finns kända problem med badvattenkvalitet och tångansamling på Östra stranden, Dalabadet och Gislöv redan idag. Förslaget innebär en mycket stor utfyllnad, med pirarmar långt ut i vattnet jämfört med idag. Det är otillräckligt utrett hur framtida strömningsförhållanden berörs.

4. Det är inte rimligt att den mest attraktiva marken vid vattnet används för lastbilsuppställning. Väntande lastbilar kan stå externt och ropas in vid avfärd.

5. 2000 lastbilar och 1000 personbilar per dygn till hamnen, är en störning var de än ligger, förutom i tunnel eller tråg i känsliga lägen!