Hamngruppen i Trelleborg

Om Fehmarn Bält tunneln

 

Fehmarn Bälts tunnelprojekt räknar med att 50% av deras ökade volymer kommer ifrån Trelleborgs hamn när tunneln öppnar 2029! Bilden är ifrån Sydsvenskan oktober 2023.

Vi vet inte ännu hur stora volymer de talar om.

2024-06-18
Invigning av första etappen av Fehmarn Bält-tunneln

 

 

 

CNN september 2022

Tidplan

 

Sommaren 2022

 

Länk till hemsidan

 

 2019: Trelleborgs hamns ordförande Jan Isaksson menar i TA den 11 april, att han inte är orolig för att tunneln under Fehmarn Bält ska påverka hamnen i någon större utsträckning. Kanske en del av personbilstrafiken väljer tunneln, men inte lastbilstrafiken. I samtal har han även påstått att åkerierna sagt att de väljer Trelleborgs hamn!

 

Utdrag ur:
Femern A/S - nyhedsbrev august 2014

Forbindelsen bliver således fuldt ud brugerbetalt, og en vigtig andel af kunderne bliver trafikanter fra Sverige, Tyskland og andre lande, der kommer til at betale for deres brug af den fuldt ud danskejede forbindelse. Femern-forbindelsen opføres og ejes af den danske stat, men uden de mange udenlandske brugere ville Danmark næppe få råd til forbindelsen og den markante forbedring af vores overordnede infrastruktur, som den vil bidrage til. 

Samtidig betyder Femern-forbindelsen, at godstogene i transit mellem Sverige og kontinentet i fremtiden kan køre direkte via Femern Bælt fremfor at stjæle kapacitet på den 160 km længere strækning på den danske jernbane over Fyn og i Sønderjylland. Det giver mere kapacitet til ikke mindst persontogene mellem de danske landsdele. Det er en fordel for både danskerne og de svenske godstog.

 

Mer om tunneln finns att läsa här!